“Болно”, “Болохгүй”-г тэмдэглэж, ярилцаарай.

“Болно”, “Болохгүй”-г тэмдэглэж, ярилцаарай.