19, 20, 21 дүгээр зууны нийгэм, үйлдвэрлэл, боловсролын ялгаа

Шинэ зуун буюу 21 дүгээр зууны боловсрол ямар онцлогтой байх вэ гэдэг дүр зургаас бидний боловсролын шинэчлэл хамаарна. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD)-аас “Ирээдүйн боловсрол ба 2030 оны ур чадвар” гэсэн төслийн баримт бичгийг гаргасан байдаг. Үүнээс 19, 20, 21 дүгээр зууны нийгэм, үйлдвэрлэл, боловсролын ялгаа гэсэн хэсгийг орчуулан хүргэж байна.

 

19 дүгээр зуун

20 дугаар зуун

21 дүгээр зууны дүр зураг

Дэлхий нийтийн үйл явдал

 

Иргэний дайн, арьс өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхалт, колоничлол ба империализм

Дэлхийн нэг, хоёрдугаар дайн, үндэстнүүдийн тусгаар тогтнол, хүйтэн дайн, интернэт

Улс орнуудын хоорондын интеграци, төвлөрлийн сааралт, террорист халдлага, үндсэрхэг үзэл

Технологийн шинэчлэл

Цахилгаан гэрэл, телефон

интернэт

Цахим физикийн технологи (нийгмийн сүлжээ, хиймэл оюун ухаан, 3-D хэвлэлт, робот)

Гол үйлдвэрүүд ба эдийн засгийн загвар

 

 

Газрын тосны үйлдвэр, нэхмэл, бөс барааны үйлдвэр

Машинаар үйлдвэрлэх масс үйлдвэрлэл

Ашиг олох нь гол зорилго

 

 

 

Компьютер, электроник, санхүүгийн үйл ажиллагаа

Гар ажиллагаанаас машин руу шилжих шилжилт- автоматжуулалт

Хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн бараа, үйлчилгээ үйлдвэрлэл

Компаний нийгмийн хариуцлага

Сошиал медиа, ажил хэргийн интернет, том өгөгдөл, дижиталчлал, баримттай мэдээлэл (мөн хуурамч мэдээ)

Хуваалцах/хамтрах эдийн засаг, нийгмийн бизнес эрхлэлт

Бараа, үйлчилгээний үйлдвэрлэл дэх  хэрэглэгчдийн оролцоо

Шинэ үнэт зүйл, утга учрыг бий болгоход анхаарлаа төвлөрүүлнэ

Компаниуд хамтын үнэт зүйлийг бий болгох үзэл баримтлал руу шилжиж, НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад оруулах хувь нэмрийг авч үздэг болно.

Хүрээлэн буй орчны төлөөх хариуцлага

 

 

 

 

Хүмүүсийн байгалийн эзэгнэлт.

Хүмүүс байгалийг, ялангуяа газрын хөрсийг хөдөлмөр, хөрөнгө (капитал)-ийн зэрэгцээ үйлдвэрлэлийн чухал хүчин зүйл болгон эзэмшиж ашигласан.

 

 

Хүмүүс байгалийг хамгаалах (байгаль хамгаалал/хүрээлэн буй орчны хамнаалал) хэрэгтэй гэдгийг ойлгож эхэлсэн.

Хүний капиталд гол анхаарлаа хандуулсан.

 

Хүн байгальтай зэрэгцэн оршдог; Хүмүүс "Байгалийн эх"-ийн нэг хэсэг.

Тогтвортой хөгжилд анхаарлаа хандуулна.

 Ногоон хөгжлийг дэмжинэ.

Байгалийг чухал капитал гэж үзнэ: Байгалийн капитал, хүний капитал, соёлын  капитал, нийгмийн харилцааны капитал.

 

Нийгэм/амьд­ралын нөхцөл байдлын

 өөрчлөлт

 

 

 

Амьжиргааны түвшин, дундаж орлогын сайжралт

Даяаршил, төрөлтийн түвшний огцом өсөлт, мэдээллийн илүү боломж

 

 

Шилжилт хөдөлгөөн, хотжилт, насжилтын уртсалт, төрөлтийн түвшний бууралт, тэгш бус байдлын нэмэгдэлт,  байгалийн нөөцийн хомсдол, уур амьсгалын өөрчлөлт

Ажлын зохион байгуулалт

 

 

Хөдөлмөрийн хуваарилалт – Жишээлбэл, үйлдвэрт монтажчин, шугаман дамжлагын ажил

Шаталсан зохион байгуулалт

 

 

Байгууллага дахь ил тод байдал

Хариуцлага, тайлагналыг хариуцсан төлөөлөлтэй байгууллага

 

Байгууллага дахь ил тод байдал

Хариуцлага, тайлагналыг хариуцсан төлөөлөлтэй байгууллага, түүнчлэн хууваариласан буюу хамтын хариуцлагатай байгууллага

Хавтгай шатлал - хавтгай, нээлттэй, уян хатан, ил тод, багаар ажиллахад чиглэсэн ажлын зохион байгуулалт

 

Боловсролын ажлын зохион байгуулалт, заавал суралцах сургуулийн салбарын өөрчлөлт

 

 

 

 

Заавал эзэмших ерөнхий боловсрол (Бага, дунд сургууль)

 

 

Төрөл бүрийн сургуулиудын үүсэл (жишээлбэл, хувийн сургууль, гэрийн сургалт)

Сургууль хоорондын өрсөлдөөн

 

Сургуулиудын сүлжээ, сургуулийн түншлэл

Сургуулийн хамтын ажиллагаа бий болох

Бүх түвшинд сургуулиуд, нийгмийн бүлгүүдийн хамтын ажиллагаа бий болох (мета, мезо, микро түвшин)

Боловсролын систем бол өргөн хүрээтэй экосистемийн нэг хэсэг гэсэн ойлголт

Сургалтын хөтөлбөр

Хөдөлмөрийн зах зээлийн бэлтгэл; Мэргэжил эзэмшилт, ажил хөдөлмөр эрхлэхэд зориулсан сургалт

Зөвхөн академик хичээлүүд (математик, гадаад хэл)

Царцанги, шугаман, стандартчилагдсан

Бие даасан байдалд чиглэсэн сургалт; Өөрийгөө удирдан авч явахад үйлчилдэг боловсрол.

Хичээлүүд өргөтгөсөн жишигтэй (спорт болон бусад хичээлүүд нэмэгдсэн)

Урьдын адил царцанги, шугаман, стандартчилагдсан

Интеграци, холбоо сүлжээний бэлтгэл; Иргэний оролцоо, чин зүтгэлийн төлөөх боловсрол

Хичээлүүдийн тэнцвэртэй жишиг (өргөн ба гүнзгий)

Сургалтын хөтөлбөр шугаман бус, хөдөлгөөнтэй, уян хатан;

Хичээл болон суралцахуй  нь илүү хувь хүний шинж чанартай.   

 

Н.Норжхорлоо

 

Эх сурвалж:

Tabelle 1: Vergleich von Gesellschaft, Industrie und Bildung im 19. und im 20. jahrhundert sowie eine angestrebte Vision für das 21. Jahrhundert. OECD Lernkompass 2030. OECD-Projekt Future of Education and Skills 2030 Rahmenkonzept des Lernens. pdf. S.15